Сатница општинског такмичења из Технике и технилогије

Општинско такмичење одржава се, у суботу 16.03.2019.

САТНИЦА ТАКМИЧЕЊА

7:30 - 9:30 Пуштање модела: авио, ракетних бродо модела - Спортски центар Чаир (окупљање код базена)

11:30 - 12:30 Практичан рад моделарских дисциплина (ауто, бродо, авио и ракетно мод.)

13:00 - 13:45 Тест

14:00 - 15:00 Практичан рад по задатку (5, 6, 7, 8 разред и изложба 8. разред), Пуштање аутомодела Практичан рад моделарских дисциплина (ауто, бродо, авио и ракетно мод.) 16:30 Незванични резултати, резултати ће бити објављивани како буду пристизали. Рок за жалбе траје 30 минута, а почиње од тренутка овјављивања резултата за одређену област.

17:30 Званични резултати                  

Copyright © OŠ "Vožd Karađorđe"