Бесплатни уџбеници

Обавештење за одељењске старешине
Министарство просвете, науке и технолошког развоја прикупља податке о ученицима који би могли да добију бесплатне уџбенике.
У складу са тим потребни су нам подаци о броју ученика у нашој школи и то:

  • Ученици из социјално /материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи
  • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основно образовање стичу по ИОП-у)
  • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад НЕ остварују по ИОП-у ,али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт , Брајево писмо ,електронски формат)
  • Ученицима који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије

Школа као доказ о испуњености услова доставља следећа документа:

  • За ученике из социјално /материјално угрожених породица , примаоци новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи
  • За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа , факултет) потврду образовно – васпитне установе о својству ученика , односно студента. Потврда се прилаже за свако дете које је у систему школовања.
  • За ученике који су у породици треће или свако наредно дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду , јер школа поседује податке о наведеним ученицима.                              
Copyright © OŠ "Vožd Karađorđe"