Листа одобрених уџбеника – Распоред по школама

У складу са препорукама из дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја о званичној листи одобрених уџбеника, односно чланом 16. Закона о уџбеницима по којима је издавач дужан да у року од 15 дана од дана објављивања Листе достави свим школским управама најмање један примерик уџбеника, потребно је обезбедити место где ће издавачке куће достављати своје примерке уџбеника. Уџбеници морају бити доступни наставницима и родитељима у току целог дана. Издавачке куће могу да доствљају само уџбенике, односно комплете, који се налазе на Листи одобрених уџбеника.

Распоред места (школа) где ће уџбеници бити доступни наставницима и родитељима у школама из сва три округа за које је надлежна Школска управа Ниш је наведен у наставку текста.

Нишавски округ - Град Ниш

 за основне школе (прва четири разреда – разредна настава): ОШ “Ратко Вукићевић”, Ниш

 за основне школе (физика, хемија, математика, ТИО, информатика и рачунарство): ОШ “Свети Сава”, Ниш

 за основне школе (биологија, историја, географија, музичка култура): ОШ “Учитељ Таса”, Ниш

 за основне школе (српски језик и страни језици): ОШ “Вожд Карађорђе”, Ниш

 за средње стручне школе: Техничка школа “12.фебруар“, Ниш

 за гимназије: Прва нишка гимназија “Стеван Сремац“, Ниш

У Нишу, Школска управа Ниш

19.02.2016.године

Уџбенички комплети на српском језику за I разред основне школе.

Уџбенички комплети на српском језику за II разред основне школе.

Уџбенички комплети на српском језику за III разред основне школе.

Уџбенички комплети на српском језику за IV разред основне школе.

Уџбенички комплети на српском језику за V разред основне школе.

Уџбенички комплети на српском језику за VI разред основне школе.

Уџбенички комплети на српском језику за VII разред основне школе.

Уџбенички комплети на српском језику за VIII разред основне школе.

Уџбенички комплети за стране језике за све разреде основне школе.

Copyright © OŠ "Vožd Karađorđe"