Обавештење о упису у предшколскe групe за школску 2013-2014 годину

 • ОШ "Вожд Карађорђе" у Нишу уписује децу за похађање обавезног предшколског програма у школској 2013-2014 години.
  Право уписа имају деца која имају од 5,5 година до 6,5 година (рођена од 01.03.2007 .год. до 28.02.2008.год.)
  Приликом уписа доставити извод из матичне књиге рођених за дете.
  Упис почиње 08.04.2013.године.
  Упис се врши код секретара школе у времену од 800 до 100 сати.

  Директор школе
  Милена костић

   

Copyright © OŠ "Vožd Karađorđe"